500 مگابایت ربات تلگراک

9,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Telegram-B1gb
 • فضا هارد 1GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی ۱ گیگ
سی پی یو اختصاصی ۲ هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

1 گیگ ربات تلگرام

9,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Telegram-B1gb
 • فضا هارد 1GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی ۱ گیگ
سی پی یو اختصاصی ۲ هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

2 گیگ ربات تلگرام

15,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Telegram-B2gb
 • فضا هارد 2GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 2 گیگ
سی پی یو اختصاصی ۲ هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

3 گیگ ربات تلگرام

22,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Telegram-B3gb
 • فضا هارد 3GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 3 گیگ
سی پی یو اختصاصی 3 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

5 گیگ ربات تلگرام

26,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Telegram-B5gb
 • فضا هارد 5GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 3 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

10 گیگ ربات تلگرام

32,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Telegram-B10gb
 • فضا هارد 10GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 4 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

نامحدود ربات تلگرام

46,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Telegram-B unlimite
 • فضا هارد نامحدود

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 6 گیگ
سی پی یو اختصاصی 6 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی