نمایندگی هاست وردپرس

شروع از
50,000تومان/ماهیانه
  • فضا هارد پایه Mvme 5GB

تعداد اکانت هاست پایه 10
در مراحل سفارش میتوانید منابع ، فضای هارد و تعداد اکانت را افزایش دهید.
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر ایران
Cpanel
بکاپگیری ساعتی
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی هاست ابری لینوکس

شروع از
20,000تومان/ماهیانه
  • فضا هارد پایه ssd5GB

تعداد اکانت هاست پایه 15
در مراحل سفارش میتوانید منابع ، فضای هارد و تعداد اکانت را افزایش دهید.
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر المان
Cpanel / Directadmin
بکاپگیری ساعتی
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی پربازدید cpanel

شروع از
25,000تومان/ماهیانه
  • فضا هارد پایه ssd10GB

تعداد اکانت هاست پایه 10
در مراحل سفارش میتوانید منابع ، فضای هارد و تعداد اکانت را افزایش دهید.
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر المان / ایران
Cpanel
بکاپگیری ساعتی
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی پربازدید DirectAdmin

شروع از
25,000تومان/ماهیانه
  • فضا هارد پایه ssd20GB

تعداد اکانت هاست پایه 25
در مراحل سفارش میتوانید منابع ، فضای هارد و تعداد اکانت را افزایش دهید.
دی ان اس اختصاصی
لایت اسپید
کلودلینوکس
دیتاسنتر المان / ایران
DirectAdmin
بکاپگیری ساعتی
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی هاست دانلود

شروع از
10,000تومان/ماهیانه
  • فضا هارد پایه ssd5GB

تعداد اکانت هاست نامحدود
در مراحل سفارش میتوانید منابع ، فضای هارد و تعداد اکانت را افزایش دهید.
دی ان اس اختصاصی
دیتاسنتر المان / ایران
DirectAdmin
بکاپگیری ساعتی
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

نمایندگی هاست ربات میدلاین

شروع از
23,000تومان/ماهیانه
  • فضا هارد پایه ssd5GB

تعداد اکانت هاست پایه 30
در مراحل سفارش میتوانید منابع ، فضای هارد و تعداد اکانت را افزایش دهید.
دی ان اس اختصاصی
دیتاسنتر المان
کلود لینوکس
Cpanel
بکاپگیری ساعتی
ترافیک نا محدود
منابع نا محدود
گواهی SSL رایگان

شامل همه پلن ها

  • سسسسس