سرور مجازی IRAN-512 mb-VPS

شروع از
35,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 512 MB DDR4
پردازنده 1 هسته Xeon
فضای هارد 25 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر پارس آنلاین
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-1GB-VPS

شروع از
50,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 1 GB DDR4
پردازنده 1 هسته Xeon
فضای هارد 25 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر پارس آنلاین
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-2GB-VPS

شروع از
75,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 2 GB DDR4
پردازنده 2 هسته Xeon
فضای هارد 50 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر; امین ایران
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-3GB-VPS

شروع از
110,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 3 GB DDR4
پردازنده 3 هسته Xeon
فضای هارد 75 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر; امین ایران
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-4GB-VPS

شروع از
150,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 4 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 100 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر; امین ایران
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-6GB-VPS

شروع از
220,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 6 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 100 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر; امین ایران
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-8GB-VPS

شروع از
280,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 8 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 150 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر; امین ایران
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-12GB-VPS

شروع از
350,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 12 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 150 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر; امین ایران
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-16GB-VPS

شروع از
460,000تومان/ماهیانه

رم اختصاصی 16 GB DDR4
پردازنده 16 هسته Xeon
فضای هارد 200 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر; امین ایران
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت