250 مگابایت دانشجویی

شروع از
1,500تومان/ماهیانه

نام پلن uni-25
فضا هارد 250 mb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

500 مگابایت دانشجویی

شروع از
2,500تومان/ماهیانه

نام پلن uni-500
فضا هارد 500 mb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل DIrectAdmin
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

1 گیگ دانشجویی

شروع از
5,000تومان/ماهیانه

نام پلن uni-1
فضا هارد 1gb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل DIrectAdmin
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

2 گیگ دانشجویی

شروع از
7,000تومان/ماهیانه

نام پلن uni-2
فضا هارد 2gb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل DIrectAdmin
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

5 گیگ دانشجویی

شروع از
10,000تومان/ماهیانه

نام پلن uni-5
فضا هارد 5gb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل DIrectAdmin
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان