یک گیگ ویندوز

15,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Windows-H 1GB
 • فضا هارد 1GB
 • هارد SSD NVMe
 • کنترل پنل WebSitePanel

دستاسنتر آلمان hetzner
ترافیک نا محدود
صندوق پستی نامحدود
پایگاه داده MySQL
دامنه رایگان .ir
پایگاه داده MS SQL Server
دسترسی به تنظیمات IIS از راه دور
مبتنی بر Windows 2016
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
گواهی SSL رایگان

پنج گیگ ویندوز

18,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Windows-H 5GB
 • فضا هارد 5GB
 • هارد SSD NVMe
 • کنترل پنل WebSitePanel

دستاسنتر آلمان hetzner
ترافیک نا محدود
صندوق پستی نامحدود
پایگاه داده MySQL
دامنه رایگان .ir
پایگاه داده MS SQL Server
دسترسی به تنظیمات IIS از راه دور
مبتنی بر Windows 2016
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
گواهی SSL رایگان

20 گیگ ویندوز

28,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Windows-H 20GB
 • فضا هارد 20GB
 • هارد SSD NVMe
 • کنترل پنل WebSitePanel

دستاسنتر آلمان hetzner
ترافیک نا محدود
صندوق پستی نامحدود
پایگاه داده MySQL
دامنه رایگان .ir
پایگاه داده MS SQL Server
دسترسی به تنظیمات IIS از راه دور
مبتنی بر Windows 2016
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
گواهی SSL رایگان

50 گیگ ویندوز

32,000تومان/ماهیانه
 • نام پلن Windows-H 50GB
 • فضا هارد 50GB
 • هارد SSD NVMe
 • کنترل پنل WebSitePanel

دستاسنتر آلمان hetzner
ترافیک نا محدود
صندوق پستی نامحدود
پایگاه داده MySQL
دامنه رایگان .ir
پایگاه داده MS SQL Server
دسترسی به تنظیمات IIS از راه دور
مبتنی بر Windows 2016
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
گواهی SSL رایگان