• Tuesday, August 9, 2022

درود 

طی برسی های انجام شده در نود میزبانی المان دچار اختلال و قطعی هستیم 

کاشناسان فنی در حال برسی و رفع مشکل هستند 

گزارش رفع مشکل به زودی اطلاع رسانی میشود 

لطفا حداقل امکان از ایجاد تیکت خودداری کنید . 

با تشکر 

مدیر فنی سرورمکس

 

بروزرسانی 

 

مشکل پیش امده توست کارشناسان فنی برسی و رفع گردید