دانشجویی پلن 1

شروع از
5,000تومان
ماهانه

فضا هارد 250 MB
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
PHP متغییر

دانشجویی پلن 2

شروع از
10,000تومان
ماهانه

فضا هارد 500 MB
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
PHP متغییر

دانشجویی پلن 3

شروع از
15,000تومان
ماهانه

فضا هارد 1GB
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
PHP متغییر

دانشجویی پلن 4

شروع از
30,000تومان
ماهانه

فضا هارد 2GB
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
PHP متغییر

دانشجویی پلن 5

شروع از
49,000تومان
ماهانه

فضا هارد 5GB
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
PHP متغییر

همراه با هر پلن میباشد

  • ترافیک نا محدود
  • امکانات نا محدود
  • بک آپ گیری ماهانه
  • گواهی SSL رایگان