250 مگابایت دانشجویی

شروع از
1,800تومان
ماهانه

نام پلن uni-25
فضا هارد 250 mb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

500 مگابایت دانشجویی

شروع از
3,000تومان
ماهانه

نام پلن uni-500
فضا هارد 500 mb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

1 گیگ دانشجویی

شروع از
6,000تومان
ماهانه

نام پلن uni-1
فضا هارد 1gb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

2 گیگ دانشجویی

شروع از
8,500تومان
ماهانه

نام پلن uni-2
فضا هارد 2gb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

5 گیگ دانشجویی

شروع از
12,000تومان
ماهانه

نام پلن uni-5
فضا هارد 5gb
هارد SSD
دستاسنتر آلمان
کنترل پنل Cpanel
ترافیک نا محدود
امکانات نا محدود
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان