سرور میکروتیک ایران

480,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 512mb DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک یک به ده نامحدود
لوکیشن ایران
IP اختصاصی
پورت اتصال 20 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور میکروتیک آلمان

348,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 512mb DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن آلمان
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور میکروتیک هلند

395,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 512mb DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن هلند
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور میکروتیک ترکیه

295,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 512mb DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن ترکیه
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور میکروتیک فرانسه

380,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 512mb DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن فرانسه
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور میکروتیک فلاند

192,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 512mb DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن فلاند
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت