سرور میکروتیک ایران رسپینا

480,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 1GB DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک یک به ده نامحدود
لوکیشن ایران رسپینا
IP اختصاصی
پورت اتصال 20 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور

سرور میکروتیک ایران پیشگامان

480,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 1GB DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک یک به ده نامحدود
لوکیشن ایران پیشگامان
IP اختصاصی
پورت اتصال 20 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور

سرور میکروتیک آلمان

348,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 1GB DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن آلمان
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور

سرور میکروتیک ترکیه

295,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 1GB DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن ترکیه
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور

سرور میکروتیک فلاند

192,000تومان
ماهانه

پردازنده 1 هسته Xeon
رم اختصاصی 1GB DDR4
فضای هارد 6GB SSD
ترافیک نامحدود
لوکیشن فلاند
IP اختصاصی
پورت اتصال 1 گیگابایت
کنترل پنل مدیریت سرور