• Saturday, January 1, 2022

درود 

با توجه به مشکل مواجه شده با ارسال ایمیل در ناحیه کاربری در چند روز گزشته. 

مشکل رفع گردید و ارسال ایمیل ها در سیستم مدیریت مشتریان سرورمکس از سرگرفته شد.

لطفا نسبت به تایید ایمیل خود در ناحیه کاربری اقدام نمایید.

با تشکر 

تیم فنی سرورمکس