10 گیگ بکاپ

شروع از
15,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 10gb
 • فضا هارد 10gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

20 گیگ بکاپ

شروع از
25,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 20gb
 • فضا هارد 20gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

50 گیگ بکاپ

شروع از
55,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 50gb
 • فضا هارد 50gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

100 گیگ بکاپ

شروع از
105,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 100gb
 • فضا هارد 100gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

200 گیگ بکاپ

شروع از
205,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 200gb
 • فضا هارد 200gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان