10 گیگ بکاپ

شروع از
12,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 10gb
 • فضا هارد 10gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

20 گیگ بکاپ

شروع از
24,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 20gb
 • فضا هارد 20gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

50 گیگ بکاپ

شروع از
60,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 50gb
 • فضا هارد 50gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

100 گیگ بکاپ

شروع از
120,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 100gb
 • فضا هارد 100gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

200 گیگ بکاپ

شروع از
240,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Backup-Hb 200gb
 • فضا هارد 200gb
 • هارد SSD
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل Directadmin

ترافیک نامحدود
وب سرور Nginx
دیتاسنتر المان هتزنر
بکاپگیری هفتگی
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان