2 گیگ اروپا

شروع از
39,000تومان
ماهانه

نام پلن speed-HC2gb
فضا هارد 2gb
هارد SSD NVMe
2 هسته CPU
2 گیگابایت RAM
I/O usage 2 MB
کنترل پنل Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
دسترسی SSH شل
دیتابیس MySQL
دیتابیس PostgreSQL
گواهی SSL رایگان
ادان دامین نامحدود
پشتیبانی کامل از Python و Django
پشتیبانی کامل از Node.js و Express.js
پشتیبانی کامل از PHP و Laravel
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
بک آپ گیری روزانه
دیتاسنتر آلمان HETZNER
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

5 گیگ اروپا

شروع از
59,000تومان
ماهانه

نام پلن speed-HC5gb
فضا هارد 5gb
هارد SSD NVMe
2 هسته CPU
2 گیگابایت RAM
I/O usage 5 MB
کنترل پنل Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
دسترسی SSH شل
دیتابیس MySQL
دیتابیس PostgreSQL
گواهی SSL رایگان
ادان دامین نامحدود
پشتیبانی کامل از Python و Django
پشتیبانی کامل از Node.js و Express.js
پشتیبانی کامل از PHP و Laravel
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
بک آپ گیری روزانه
دیتاسنتر آلمان HETZNER
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

10 گیگ اروپا

شروع از
78,000تومان
ماهانه

نام پلن speed-HC10gb
فضا هارد 10gb
هارد SSD NVMe
3 هسته CPU
3 گیگابایت RAM
I/O usage 10 MB
کنترل پنل Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
دسترسی SSH شل
دیتابیس MySQL
دیتابیس PostgreSQL
گواهی SSL رایگان
ادان دامین نامحدود
پشتیبانی کامل از Python و Django
پشتیبانی کامل از Node.js و Express.js
پشتیبانی کامل از PHP و Laravel
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
بک آپ گیری روزانه
دیتاسنتر آلمان HETZNER
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

30 گیگ اروپا

شروع از
110,000تومان
ماهانه

نام پلن speed-HC30gb
فضا هارد 30gb
هارد SSD NVMe
3 هسته CPU
3 گیگابایت RAM
I/O usage 30 MB
کنترل پنل Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
دسترسی SSH شل
دیتابیس MySQL
دیتابیس PostgreSQL
گواهی SSL رایگان
ادان دامین نامحدود
پشتیبانی کامل از Python و Django
پشتیبانی کامل از Node.js و Express.js
پشتیبانی کامل از PHP و Laravel
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
بک آپ گیری روزانه
دیتاسنتر آلمان HETZNER
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت

50 گیگ اروپا

شروع از
136,000تومان
ماهانه

نام پلن speed-HC50gb
فضا هارد 30gb
هارد SSD NVMe
4 هسته CPU
4 گیگابایت RAM
I/O usage 50 MB
کنترل پنل Cpanel
وب سرور قدرتمند LiteSpeed
دسترسی SSH شل
دیتابیس MySQL
دیتابیس PostgreSQL
گواهی SSL رایگان
ادان دامین نامحدود
پشتیبانی کامل از Python و Django
پشتیبانی کامل از Node.js و Express.js
پشتیبانی کامل از PHP و Laravel
پهنای باند نامحدود
تعداد دیتابیس نامحدود
تعداد ساب دامین نامحدود
تعداد پارک دامین نامحدود
بک آپ گیری روزانه
دیتاسنتر آلمان HETZNER
تحویل خودکار بالافاصله پس از پرداخت