1 گیگ چت روم

شروع از
8,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Chatroom-C1gb
 • فضا هارد 1gb
 • ظرفیت آنلاین 50 نفر
 • هارد SSD NVMe
 • وب سرور Apache
 • کنترل پنل DirectAdmin

نصب چتروم رایگان
دیتاسنتر آلمان هتزنر
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

2 گیگ چت روم

شروع از
12,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Chatroom-C 2gb
 • فضا هارد 2gb
 • ظرفیت آنلاین 100 نفر
 • هارد SSD NVMe
 • وب سرور Apache
 • کنترل پنل DirectAdmin

نصب چتروم رایگان
دیتاسنتر آلمان هتزنر
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

3 گیگ چت روم

شروع از
16,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Chatroom-C 3gb
 • فضا هارد 3gb
 • ظرفیت آنلاین 250 نفر
 • هارد SSD NVMe
 • وب سرور Apache
 • کنترل پنل DirectAdmin

نصب چتروم رایگان
دیتاسنتر آلمان هتزنر
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

4 گیگ چت روم

شروع از
20,000تومان
ماهانه
 • ظرفیت آنلاین 300 نفر
 • هارد SSD NVMe
 • وب سرور Apache
 • کنترل پنل DirectAdmin

نام پلن Chatroom-C 4gb
فضا هارد 4gb
نصب چتروم رایگان
دیتاسنتر آلمان هتزنر
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان

5 گیگ چت روم

شروع از
25,000تومان
ماهانه
 • ظرفیت آنلاین 400 نفر
 • هارد SSD NVMe
 • وب سرور Apache
 • کنترل پنل DirectAdmin

نام پلن Chatroom-C 5gb
فضا هارد 5gb
نصب چتروم رایگان
دیتاسنتر آلمان هتزنر
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان