500 مگابایت

شروع از
10,000تومان
ماهانه

نام پلن linux-C500mb
فضا هارد 500mb
هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

1 گیگ

شروع از
15,000تومان
ماهانه

نام پلن linux-C1gb
فضا هارد 1gb
هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

2 گیگ

شروع از
18,000تومان
ماهانه

نام پلن linux-C2gb
فضا هارد 2gb
هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

10 گیگ

شروع از
28,000تومان
ماهانه

نام پلن linux-C10gb
فضا هارد 10gb
هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

نا محدود

شروع از
36,000تومان
ماهانه

نام پلن linux-C unlimited
فضا هارد نامحدود
هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت