500 مگابایت

شروع از
5,000تومان
ماهانه
  • نام پلن linux-C500mb
  • فضا هارد 500mb

هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

1 گیگ

شروع از
10,000تومان
ماهانه
  • نام پلن linux-C1gb
  • فضا هارد 1gb

هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

2 گیگ

شروع از
12,000تومان
ماهانه
  • نام پلن linux-C2gb
  • فضا هارد 2gb

هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

10 گیگ

شروع از
22,000تومان
ماهانه
  • نام پلن linux-C10gb
  • فضا هارد 10gb

هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت

نامحدود

شروع از
30,000تومان
ماهانه
  • نام پلن linux-C unlimited
  • فضا هارد نامحدود

هارد SSD NVMe
لایت اسپید
کلودلینوکس
کنترل پنل Cpanel
دیتاسنتر ایران - آلمان - هلند
ترافیک نا محدود
بکاپگیری روزانه
PHP متغییر
گواهی SSL رایگان
تحویل خودکار پس از پرداخت