500 مگابایت ربات تلگرام

شروع از
14,000تومان
ماهانه

نام پلن Telegram-B512MB
فضا هارد 512MB
نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 0.5 گیگ
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

1 گیگ ربات تلگرام

شروع از
16,000تومان
ماهانه

نام پلن Telegram-B1gb
فضا هارد 1GB
نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی ۱ گیگ
سی پی یو اختصاصی ۲ هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

2 گیگ ربات تلگرام

شروع از
22,000تومان
ماهانه

نام پلن Telegram-B2gb
فضا هارد 2GB
نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 2 گیگ
سی پی یو اختصاصی ۲ هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

3 گیگ ربات تلگرام

شروع از
25,000تومان
ماهانه

نام پلن Telegram-B3gb
فضا هارد 3GB
نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 3 گیگ
سی پی یو اختصاصی 3 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

5 گیگ ربات تلگرام

شروع از
35,000تومان
ماهانه

نام پلن Telegram-B5gb
فضا هارد 5GB
نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 3 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

10 گیگ ربات تلگرام

شروع از
45,000تومان
ماهانه

نام پلن Telegram-B10gb
فضا هارد 10GB
نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 4 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

نامحدود ربات تلگرام

شروع از
58,000تومان
ماهانه

نام پلن Telegram-B unlimite
فضا هارد نامحدود
نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 6 گیگ
سی پی یو اختصاصی 6 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی