500 مگابایت ربات تلگرام

شروع از
9,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Telegram-B512MB
 • فضا هارد 512MB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 0.5 گیگ
سی پی یو اختصاصی 1 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

1 گیگ ربات تلگرام

شروع از
9,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Telegram-B1gb
 • فضا هارد 1GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی ۱ گیگ
سی پی یو اختصاصی ۲ هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

2 گیگ ربات تلگرام

شروع از
15,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Telegram-B2gb
 • فضا هارد 2GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 2 گیگ
سی پی یو اختصاصی ۲ هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

3 گیگ ربات تلگرام

شروع از
22,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Telegram-B3gb
 • فضا هارد 3GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 3 گیگ
سی پی یو اختصاصی 3 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

5 گیگ ربات تلگرام

شروع از
26,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Telegram-B5gb
 • فضا هارد 5GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 3 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

10 گیگ ربات تلگرام

شروع از
32,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Telegram-B10gb
 • فضا هارد 10GB

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 4 گیگ
سی پی یو اختصاصی 4 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی

نامحدود ربات تلگرام

شروع از
46,000تومان
ماهانه
 • نام پلن Telegram-B unlimite
 • فضا هارد نامحدود

نوع هارد SSDNVMe
اس اس ال رایگان
رم اختصاصی 6 گیگ
سی پی یو اختصاصی 6 هسته
لوکیشن; هلند
نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام
پینگ ۱ ثانیه
پهنای باند نامحدود
وب سرور لایت اسپید
کلود لینوکس
بکاپ گیری رورانه
تحویل آنی