2 گیگ

37,000تومان
ماهانه

فضا 2 گیگ
تعداد اکانت میزبانی نامحدود
پهنای باند نامحدود
Oversell امکان
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
دی ان اس اختصاصی
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
امکانات نامحدود
ارائه نمایندگی به صورت WhiteLabel
گواهی ssl رایگان
ورژن PHP دلخواه قابل تغییر
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهیانه
انتقال رایگان
لوکیشن هلند
پینگ صفر به تلگرام
تحویل آنی

10 گیگ

46,000تومان
ماهانه

فضا 10 گیگ
تعداد اکانت میزبانی نامحدود
پهنای باند نامحدود
Oversell امکان
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
دی ان اس اختصاصی
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
امکانات نامحدود
ارائه نمایندگی به صورت WhiteLabel
گواهی ssl رایگان
ورژن PHP دلخواه قابل تغییر
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهیانه
انتقال رایگان
لوکیشن هلند
پینگ صفر به تلگرام
تحویل آنی

5 گیگ

40,000تومان
ماهانه

فضا 5 گیگ
تعداد اکانت میزبانی نامحدود
پهنای باند نامحدود
Oversell امکان
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
دی ان اس اختصاصی
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
امکانات نامحدود
ارائه نمایندگی به صورت WhiteLabel
گواهی ssl رایگان
ورژن PHP دلخواه قابل تغییر
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهیانه
انتقال رایگان
لوکیشن هلند
پینگ صفر به تلگرام
تحویل آنی

25 گیگ

72,000تومان
ماهانه

فضا 25 گیگ
تعداد اکانت میزبانی نامحدود
پهنای باند نامحدود
Oversell امکان
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
دی ان اس اختصاصی
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
امکانات نامحدود
ارائه نمایندگی به صورت WhiteLabel
گواهی ssl رایگان
ورژن PHP دلخواه قابل تغییر
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهیانه
انتقال رایگان
لوکیشن هلند
پینگ صفر به تلگرام
تحویل آنی

50 گیگ

98,000تومان
ماهانه

فضا 50 گیگ
تعداد اکانت میزبانی نامحدود
پهنای باند نامحدود
Oversell امکان
وب سرور لایت اسپید
سیستم عامل کلود لینوکس
دی ان اس اختصاصی
پارک دامین نامحدود
ساب دامین نامحدود
امکانات نامحدود
ارائه نمایندگی به صورت WhiteLabel
گواهی ssl رایگان
ورژن PHP دلخواه قابل تغییر
بک آپ گیری روزانه، هفتگی، ماهیانه
انتقال رایگان
لوکیشن هلند
پینگ صفر به تلگرام
تحویل آنی