سرور مجازی IRAN-1GB-VPS

شروع از
120,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 1 GB DDR4
پردازنده 1 هسته Xeon
فضای هارد 25 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر و یک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-2GB-VPS

شروع از
192,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 2 GB DDR4
پردازنده 2 هسته Xeon
فضای هارد 50 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر و یک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-3GB-VPS

شروع از
264,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 3 GB DDR4
پردازنده 3 هسته Xeon
فضای هارد 75 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر ویک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-4GB-VPS

شروع از
336,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 4 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 100 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر و یک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-6GB-VPS

شروع از
432,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 6 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 100 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر و یک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-8GB-VPS

شروع از
624,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 8 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 150 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر و یک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-12GB-VPS

شروع از
1,032,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 12 GB DDR4
پردازنده 4 هسته Xeon
فضای هارد 150 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر و یک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت

سرور مجازی IRAN-16GB-VPS

شروع از
1,128,000تومان
ماهانه

رم اختصاصی 16 GB DDR4
پردازنده 16 هسته Xeon
فضای هارد 200 GB SSD
ترافیک نامحدود
IP اختصاصی
پورت اتصال 10 گیگابات
کنترل پنل مدیریت سرور
کرنل اختصاصی
دیتاسنتر صفر و یک
کولوکیشن اختصاصی سرورمکس
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
DNS اختصاصی
سیستم عامل دلخواه
مانیتورینگ 24 ساعته
تحویل آنی پس از پرداخت