سرور مجازی 3cx

252,000تومان
ماهانه

سرور کانفیگ 3cx
دارای پینگ voip
اسیاتک - لایزر - پیشگامان
1 گیگابایت رم
1 هسته پردازنده
60 گ هارد
ip اختصاصی
مناسب 6تماس همزمان
بذون محدویت ساخت داخلی
دارای کنترل پنل متمرکز
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی)
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک)
گروه تماس تلفنی - Ring Group
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا

سرور مجازی ایزابل

336,000تومان
ماهانه

سرور کانفیگ ایزابل
دارای پینگ voip
اسیاتک - لایزر - پیشگامان
1 گیگابایت رم
1 هسته پردازنده
60 گ هارد
ip اختصاصی
مناسب نامحدود تماس همزمان
بذون محدویت ساخت داخلی
دارای کنترل پنل متمرکز
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی)
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک)
گروه تماس تلفنی - Ring Group
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا

سرور ویپ مدیریت شده

420,000تومان
ماهانه

سرور کانفیگ دلخواه
دارای پینگ voip
اسیاتک - لایزر - پیشگامان
1 گیگابایت رم
1 هسته پردازنده
60 گ هارد
ip اختصاصی
مناسب نامحدود تماس همزمان
بدون محدویت ساخت داخلی
دارای کنترل پنل متمرکز
صندوق صوتی (پیام گیر صوتی)
تلفن گویا IVR (منشی تلفنی اتوماتیک)
گروه تماس تلفنی - Ring Group
بدون محدودیت جغرافیایی
کیفیت صدای HD
تحرک پذیری با تلفن نرم افزاری موبایل ، تبلت و کامپیوتر
کنفرانس تلفنی
کدکهای G729 و OPUS
عدم نیاز به دانش فنی جهت کار با سیستم
ایمن ترین سیستم تلفنی دنیا